Põhjamaade Investeerimispank

Back to homepage

Põhjamaade Investeerimispank (Nordic Investment Bank, NIB) on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mis kuulub Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani riigile.

Pank tegeleb laenutegevusega nii oma liikmesriikides kui ka arenevatel turgudel Euroopas, Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. NIB peakontor asub Soomes Helsingis. Panga töökeeled on inglise ja rootsi keel.

Ajalugu
Tegevust alustas NIB 1976. aasta augustis Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi koostöö tulemusena. Esimene laenuleping sõlmiti 1977. aastal koguväärtuses 40 miljonit USD. 1982. aastal said NIB pikaajalised laenud kõrgeima võimaliku krediidireitingu AAA/Aaa. 1983. aastal andis pank välja esimese laenu väljaspool asutajariike. 1992 osales pank Balti erasektori ülesehitamisel Baltic Investment Programi (BIP) raames. 2001. aastal liitus NIB Northern Dimensional Environmental Partnership (NDEP) programmiga. 2005. aastal kaasas NIB oma liikmeteks Eesti, Läti ja Leedu.

Missioon
NIB missioon on tagada liikmesriikide jätkusuutlik kasv pikaajaliste laenude abil konkurentsi ja keskkonna parendamiseks, kooskõlas panganduse põhimõtetega.

Strateegia
Nordic Investment Bank (NIB) on defineerinud oma strateegias kaks peamist suunda. Need on konkurents ja keskkond. Konkurentsi arendab NIB oma liikmesriikide vahel laenudega neljale majandusvaldkonnale:

– energeetika ja keskkond;
– taristu, transport ja telekommunikatsioon;
– töötlev tööstus ja teenused;
– finantsinstitutsioonid ja VKE-d.

Toetusvaldkonda kuuluvad suured energiaprojektid, tööstusettevõtte tootmistehnoloogiate täiustamine ja arendustegevus. Laenu väljastatakse avalikule sektorile ja erasektori suurettevõttetele. NIB toetab ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid kohalike finantsasutuste kaudu.

NIB hindab loodus- ja sotsiaalkeskkonna mõjusid laenutaotluste rahuldamisel. NIB huvisfääri kuulub:

– keskkonna säilitamine, kaitse ja täiustamine;
– inimtervise kaitse;
– optimaalne loodusressursside kasutamine;
– keskkonda säästev tehnoloogia;
– taastuvenergia;
– kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine.

Struktuur
Iga liikmesriik määrab ühe kuraatori. Kuraatorid kuuluvad kuratooriumi, panga kõrgeima otsustusõigusega organi, mis vastutab panga staatuse ja kapitali eest. Kuratoorium kontrollib direktorite nõukogu tööd ja kiidab heaks direktorite nõukogu auditeeritud finantsavaldused. Kuraatori eesistuja vahetub liikmesriikide vahel. Liikmesriigid määravad ka ühe liikme keskkomiteesse, mis on panga järelevalveorgan. Finantsalaste avalduste eest vastutab direktorite nõukogu. Iga liikmesriik määrab ühe esindaja ning eesistuja vahetub liikmete vahel. Direktorite nõukogu kontrollib panga presidendi tööd ja võib määrata presidendi õigusi pangaalaste otsuste tegemisel. NIB direktor on 2005. aastast Johnny Åkerholm. Panga presidendi alluvusse kuulub 170 töötajat kõigist liikmesriikidest.

KOOSTÖÖ
Rahvusvaheline koostöö
NIB teeb rahvusvahelisel tasandil koostööd mitmete finantsasutustega, sealhulgas: Aasia Arengupank (Asian Development Bank; lühend ADB), Aafrika Arengupank (African Development Bank; AfDB), Euroopa Nõukogu Arengupank (Council of Europe Development Bank; CEB), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Aregupank (European Bank for Reconstruction and Development; EBRD), Ameerika Riikide Arengupank (Inter-American Development Bank; IDB) ja Maailmapank.

Lisaks teeb NIB koostööd mitmete vahendajatega väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Vahendajad on enamasti liikmesmaade kommertspangad.

Nordic Finance Group
NIB on osa Nordic Finance Groupist, mis koosneb neljast rahvusvahelisest finantsinstitutsioonist ja asuvad Helsingis. Institutsioonid pakkuvad finantseeringuid vastavalt oma kompetentsile. Grupi liikmed on: Põhjamaade Investeerimispank (Nordic Investment Bank; NIB), Põhjamaade Arengufond (Nordic Development Fund; NDF), Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon (Nordic Environment Finance Corporation; NEFCO) ja Nordic Project Fund (Nopef).

Põhjamaade Arengufond
Põhjamaade Arengufond (Nordic Development Fund; NDF) on Põhjamaade rahastatav arengufond, mille eesmärk on võidelda vaesuse ja kliimamuutustega arengumaades. Arengufond toetab laenudega selliseid maid nagu Uganda, Rwanda, Laos, Vietnam ja Kambodža. Raha eraldatakse taastuvenergiale, taasmetsastamisele ja üleujutuskaitsete rajamisele. Fondi kapitalimaht on 890 miljonit eurot.

Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon
Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon (The Nordic Environment Finance Corporation; NEFCO) on rahvusvaheline finantsasutus, mille asutasid 1990. aastal Põhjamaad. NEFCO on rahastanud hulgaliselt keskkonnaprojekte Kesk- ja Ida-Euroopas, seahulgas Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. NEFCO esmane prioriteet on kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja Läänemere ökosüsteemi taastamine. NEFCO tegeleb praegu ligi 400 väiksema ja suurema projektiga eri valdkondades: keemilised ained, mineraalained, metallid, toitlustus ja tehnika, põllumajandus, veepuhastus, munitsipaalteenused, jäätmekäitlus, tuumajäätmete käitlus, keskkonnahaldus ja keskkonnaseadmete toodang. NEFCO fondi maht on 113,4 miljonit eurot ning kaasfinantseerimismaht on enamasti 30%.

Nordic Project Fund
Nordic Project Fund (Nopef) on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele suunatud laenufond, mis pakub kaasrahastamist tasuvusuuringute ja ekspordiprojektide läbiviimisel. Nopefi eesmärk on suurendada konkurentsi Põhjamaades ning aidata ettevõtetel jõuda rahvusvahelisele turule. Nopef huvitub jätkusuutlikust arengust ja keskkonnahoiust. Nopefi rahastavad Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Nopef laenas 2009. aastal 3,68 miljonit eurot.

Vajalikud lingid:
Põhjamaade Investeerimispank: https://www.nib.int/
Nordic Development Fund: http://www.ndf.fi/
Nordic Environment Finance Corporation: http://www.nefco.org/

Reklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service