Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
NordenBladet OÜ
Kehtib alates: 01. juuni 2009

NordenBladet OÜ veebikeskkonna (www.nordenbladet.ee) ja alamportaalide eesmärk on kaitsta teie privaatsust ning me hoiame ja käsitseme meile usaldatud isiklikku informatsiooni hoole ja austusega.

Antud Privaatsuspoliitika on üles ehitatud selliselt, et leiaksid kergesti vastused küsimustele meie  privaatsuspoliitika ja põhimõtete koha, vastavalt Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusele.  Sisestades isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni  NordenBladet OÜ  veebilehele, annate otsese loa NordenBladet OÜ-le võtta vastu, salvestada ja kasutada saadud informatsiooni vastavalt antud Privaatsuspoliitikale. See Privaatsuspoliitika on üks osa Kasutajatingimustest, mis reguleerib NordenBladet OÜ veebilehe kasutust.

K1.  Milliste andmete kohta antud  Privaatsuspoliitika kehtib?
K2.  Millist tüüpi isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni me oma külalistelt kogume?
K3.  Kuidas teie isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni kasutatakse?
K4.  Millised on teie valikud teie isiku tuvastamist võimaldava informatsiooni kogumise ja kasutamise osas?
K5.  Milliseid turvalisust tagavaid meetmeid kasutame teie isiku tuvastamist võimaldava informatsiooni kaitsmiseks?
K6.  Kuidas saate uuendada oma kontaktandmeid ja küsida lisaküsimusi antud Privaatsuspoliitika kohta?
K7.  Kuidas te saate teada Privaatsuspoliitika tingimuste muutmisest ja täiendamisest?
K8.  Kuidas kasutada interneti targalt ja turvaliselt?

K9.  Milliseid fotosid ja pilte saab üles laadida?
K10. Kuidas sisse anda avaldust identiteedi varguse kohta?


K1.  Milliste andmete kohta antud  Privaatsuspoliitika kehtib?
A1. Antud Privaatsuspoliitika kehtib ainult NordenBladet OÜ veebisaidil kogutud isiku tuvastamist võimaldava informatsiooni kohta.

Isikuid, kes ostavad või kasutavad NordenBladet OÜ veebisaidil olevaid tooteid või teenuseid nimetame siin kasutajateks. Kui antud Privaatsuspoliitikas kasutatakse terminit “isiku tuvastamist võimaldav informatsioon“, peame selle all silmas informatsiooni, mille abil on võimalik määrata konkreetne isik, näiteks: isiku nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber või muu teave, mille abil on võimalik isikut tuvastada. Isiku tuvastamist võimaldavaks informatsiooniks ei loeta aliast/kasutajanime, mille määrab kasutaja meie veebisaidil  registreerumisel, välja arvatud juhtudel kui kasutajanimena küsitakse e-posti aadressi. Isiku tuvastamist võimaldava informatsiooniga seonduv allub kõigile kehtivatele kohaldatavatele seadustele.

K2. Millist tüüpi isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni me oma külalistelt kogume?
V2. Me kogume oma kasutajate kohta mitut tüüpi isikuandmeid sisaldavat informatsiooni.

Informatsioon mille te meile usaldate
Peamise osa  isiku tuvastamist võimaldavas informatsioonist saame me otse kasutajalt, kes on huvitatud meie toodete ja/või teenuste tarbimisest. Tavalisel sisaldab selline informatsioon kasutaja nime, postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Me võime koguda ka teist tüüpi andmeid, nagu sugu, vanus/sünniaeg, laste arv ja huvialad, mis võib olla seotud isiku tuvastamist võimaldava informatsiooniga. Kui te tellite ja/või ostate meilt tooteid või teenuseid jäävad meile, näiteks teie krediitkaardi andmed, info selle kohta mis tüüpi teenust ja/või toodet te tellisite või ostsite ja tellimuse ja/või ostu kuupäev. Te võite meile saata ka fotosid või videomaterjali, mis võivad sisaldada isiklikku informatsiooni. Me võime küsida isiklikku informatsiooni, kui te registreerute kasutajaks, sisse logite, osalete loosimistel, võistlustel, mängudes, eripakkumistes ja kampaaniates. Meie veebisaidilt võid leida teadetetahvleid, foorumeid, jututubasid ja suhtluskeskkondasid jms „avalikku ruumi“, kus saate kasutajana osaleda ja/või oma profiili luua. Kui te pakutud võimalusi kasutades avaldate ise oma andmed kolmandatele osapooltele või teete kõigile nähtavaks, ei vastuta me selle informatsiooni kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt.

Tehniliste vahendite abil saadud informatsioon
Me võime koguda teavet tehniliste vahendite abil selleks, et muuta meie veebilehekülg teile huvitavamaks, mugavamaks ja kasulikumaks ning ka ärilistel eesmärkidel. Näiteks, külastades meie veebisaiti, jääb meile teie IP aadress. Me võime kasutada IP-aadresse, et koguda teavet selle kohta kui tihti ja milliseid veebisaidi osasid meie kasutajad külastavad  ning  siduda IP aadressi ka teie isikuandmetega.

Meie  veebisait kogub teavet mitmesuguste tehniliste meetodite kaudu, kasutades näiteks „küpsiseid“. „Küpsiste“, veebimärgistuste ja teiste tehniliste meetodite abil saadud teavet võime koguda meie või meie poolt selleks volitatud kolmas osapool.

Me võime tehniliste meetodite abil kogutud informatsiooni kasutada mitmel otstarbel, sealhulgas jälgida meie külaliste liikumist meie veebisaidil ja nende kasutamise kogemuse suurenemist. Me võime kasutada sellist informatsiooni ka meie veebisaidiga seotud võrguliikluse analüüsimiseks.

Palume teil meeles pidada, et klõpsates mõnel meie veebisaidil asuval reklaamil, suunatakse teid kolmandatele isikutele kuuluvatele veebisaitidele, kus meie privaatsuspoliitika ei kehti ja isikuandmete kogumise ja kasutamise reeglitega tutvumiseks on teil vaja lugeda antud veebilehtede Privaatsuspoliitikat.

Teave, mida me kogume teistelt
Me võime meile kasutajate poolt edastatud isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni uuendada ja täiendada kolmandalt osapoolelt saadud informatsiooniga. Lisaks võime saada isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni, isikute kohta kes ei ole veel meie veebisaidi kasutajad. Kui me seome teilt saadud isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni kolmandatelt osapooltelt saadud infoga, rakendub kogu saadud teabele antud Privaatsuspoliitika ja me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele, kui see on vastuolus antud Privaatsuspoliitikaga.

K3.  Kuidas teie isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni kasutatakse?
V3. Nagu allpool täpsemalt kirjeldatud, võib NordenBladet OÜ kasutada teie isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid mitmel moel, kaasa arvatud saata teile reklaammaterjale, ning jagada teie andmeid kolmandate isikutega nii, et need saavad teile reklaammaterjale saata.

Üldsätted info jagamiseks ja kasutamiseks NordenBladet OÜ, Litsensiaatide ja kaubamärgi kaaskasutajate poolt
Kooskõlas antud Privaatsuspoliitikaga kogutud isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni võib NordenBladet OÜ kasutada ja jagada mitmel otstarbel. Me võime kasutada teie isiklikke andmeid NordenBladet OÜ või kolmandate isikute poolt pakutavate kaupade ja teenuste (sealhulgas eripakkumiste ja kampaaniate) kohta reklammaterjalide saatmiseks posti, e-posti vms teel. Te võite nende saadetiste saamisest loobuda, selleks tutvuge vastusega küsimusele K4.

NordenBladet OÜ võib kasutada teie andmeid teie poolt tellitud tegevuste läbiviimiseks (näiteks meie veebisaidil pakutavate toodete või teenuste ostmine) või teile teie konto administreerimise, meie veebisaidi muutuste või uute võimaluste kohta (kaasa arvatud võimalikud muutused antud privaatsuspoliitikas) info saatmiseks.

Lõpuks võib NordenBladet OÜ muuta teie isikut tuvastava teabe tuvastamatuks, ühildades selle infoga teiste isikute kohta või eemaldades sellelt olulised tunnused, mis muutsid info teiega seonduvaks (näiteks teie nime).

Registreerimata tehingud
Võite külastada meie veebisaiti ja tarbida mõningaid meie teenuseid ilma selleks registreerumata.

Kui te annate loa ja sellele järgnevalt võtate oma loa tagasi komekümne (30) päeva jooksul (või võtate loa tagasi ja 30 päeva jooksul annate uue loa), võidakse teie järgnevat tegevust mitte arvesse võtta. Seetõttu palume teil olla kindlad muudatustes, mida soovite teha ja uue muudatuse tegemiseks oodake vähemalt kolmkümmend (30) päeva.

Kui te tühistate oma loa, võib kuluda kuni kolmkümmend (30) päeva (välja arvatud juhul, kui lühem aeg on seadusega ette nähtud), et lõpetada teie andmete kasutamine reklaami tarbeks. Pidage meeles, et kui te olete kasutanud meie veebisaitidel erinevaid posti-ja e-posti aadresse, või kui te olete muutnud meie veebisaitiedel oma aadresse võib meil olla teie kohta erinevat kontaktinfot. Seega ei pruugi alati olla võimalik seostada teie uusi valikuid teie isiklike andmetega, mida te olete meile enne edastanud.

Palume meeles pidada, et valikuid, mida te teete registreerimata kasutajana ei mõjuta teie seadeid, mille olete valinud olles meie veebisaidil kasutajana sisse logitud ja vastupidi.

Ettevõtted, mis aitavad teiega suhelda ja tehinguid sooritada
Juhtudel, kui NordenBladet OÜ kasutab teile teenuse osutamiseks teiste ettevõtete teenuseid, võib tekkida vajadus edastada teie andmed teenusepakkujale.

Ettevõtete ostmine või müümine
Me võime ettevõtteid osta või müüa ja osana ostu-müügi tehingust võib informatsioon teie isiku kohta olla ülekantav. Juhul kui me ostame ettevõtte, siis selle käigus saadud tuvastatavate isikuandmete kohta hakkab kehtima antud Privaatsuspoliitika, eeldusel, et selline teguviis on otstarbekas ja lubatud.

Avalikustamine vastavalt seadustele ning meie veebisaitide turvalisuse ja ohutuse tagamiseks.
Olenemata teie, vastavalt punktile A4, valitud seadetest, võib NordenBladet OÜ heas usus avaldada mistahes isikuga seotud informatsiooni järgmistel juhtudel: (a) seaduse järgimisele kaasa aitamiseks, näiteks kohtu nõudel või kohtukutse edastamiseks, või (b) see on vajalik meie Kasutajatingimuste täitmiseks, võistluste, loosimiste, kampaaniate ja/või mängude reeglite täitmiseks; teie ja teile kuuluva omandi turvalisuse tagamiseks; ja/või meie veebisaidi ja/või kolmandate isikute ja NordenBladet OÜ-le ja/või kolmandatele isikutele kuuluva vara ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

K4.  Millised on teie valikud teie isiku tuvastamist võimaldava informatsiooni kogumise ja kasutamise osas?
V4. Seadetes saate valida kahe erineva isikliku informatsiooni jagamist piirava võimaluse vahel. Nende valikute abil saate anda loa või keelata oma isikuandmete kasutamist vastavatel juhtudel.  Te saate teha valikuid järgmistel viisidel: (a) meie veebilehele registreerudes; (b) peale registreerumist oma kasutajakontoga sisse logides ja järgides vastavaid juhiseid; ja (c) allpool punktis V6 kirjeldatud viisil.

Teie kaks valikut on:
1) kolmandatelt isikutelt: Te võite loobuda reklaammaterjalide saamisest kolmandatelt isikutelt. Kui te selles valikus ei ole keelanud, võib NordenBladet OÜ jagada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, reklaammaterjali saatmise eesmärgil. Võtke arvesse, et loobumisvaliku võimalus „kolmandad isikud“ ei kehti litsentsiaatide kaubamärgi kaaskasutajate suhtes.

2) NordenBladet OÜ veebisaitidelt: Te võite loobuda võimalusest saada meilt reklaammaterjale. See võimalus on leitav kõigil meie veebisaitidel.

Siiski võivad NordenBladet OÜ veebisaidid saata teile mõningaid teatud materjale. Iga kord, kui saadame teile reklammaterjale, milleks te olete oma nõusoleku andnud, võib selles sisalduda materjale, milleks te pole oma nõusolekut andnud või olete teistes valikutes loobunud.

Kui te ei määra oma valikuid registreerumisel või esimesel sisselogimisel meie veebisaidile, võib teie hiljem määratud keelavate või lubavate seadete täielik jõustumine aega võtta kuni üheksakümmend (90) päeva. Meie süsteemi muudatuste sisseviimine võtab aega ja teatud hulk teie kontaktandmeid kasutavaid reklaamkirju võib olla teie muudatuste tegemise ajal juba töötluses. Palun arvestage sellega, kui te ei ole meie veebisaitidel järjekindlalt kasutanud sama posti ja/või e-posti aadressi või te olete olulises mahus muutnud oma kontaktandmeid, võivad teie andmed meil erineda. Seetõttu ei ole alati võimalik seostada teie valikuid varem meile antud isikliku informatsiooniga.

K5.  Milliseid turvalisust tagavaid meetmeid kasutame teie isiku tuvastamist võimaldava informatsiooni kaitsmiseks?
V5. Teie andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus on meile väga oluline. Rakendame tehnilisi, administratiivseid- ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta meie kasutajate informatsiooni volitamata juurdepääsu ja väära kasutamise eest. Vaatame oma turvalisuse meetmed regulaarselt üle, et vajadusel võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja meetodeid. Pea meeles, et hoolimata meie jõupingutustest ei ole olemas täiuslikke või murdmatuid tuvameetmeid.

K6.  Kuidas saate uuendada oma kontaktandmeid ja küsida lisaküsimusi antud Privaatsuspoliitika kohta?
V6. Teil on juurdepääs oma kontektandmetele, mida te registreerumisel kasutasite (riik, e-posti aadress või muud andmed, mis võimaldavad meil teiega ühendust saada) ja te saate neid andmeid soovi korral uuendada. Kui olete unustanud oma parooli, kasutage vastavat avalehel asuvat linki lehele, kus leiate juhiseid selle kohta, kuidas parooli taastada. Parooli taastamiseks saate meiega ühendust võtta ka e-posti aadressisl: info@nordenbladet.com

Et saaksime teid aidata, palume e-kirjale lisada teie konto tuvastamist võimaldavat informatsiooni.

Teatud juhtudel võib teie kasutajakonto aeguda või see kustutatakse tulenevalt Kasutajatingimuste reeglitest.  Sellisel juhul saate võtta meiega ühendust, et uuendada teavet enda kohta. Kui teil on küsimusi või soovite meile saata oma kommentaare antud Privaatsuspoliitika kohta, saate te seda teha aadressil: info@nordenbladet.com

K7.  Kuidas te saate teada Privaatsuspoliitika tingimuste muutmisest ja täiendamisest?
V7. Me võime parandada ja täiendada antud Privaatsuspoliitikat igal ajal. Kui me muudame Privaatsuspoliitikat oluliselt selles osas, mis käsitleb teie isiklike andmete kogumist, kasutamist ja jagamist, teavitame teid neist muudatustest teie poolt meile antud e-posti aadressil ja/või avaldame teate selle kohta silmapaistval kohal meie veebisaidil. Mis tahes selline muudatus Privaatsuspoliitikas hakkab kehtima kolmekümmend (30) kalendripäeva pärast teile saadetud e-posti teadet või teate avaldamist. Palun arvestage, et vastutus oma kehtiva e-posti aadressi meile edastamise eest, lasub teil ja ärge unustage seda vajadusel uuendamast. Meie saadetud teade on kehtiv ka juhul, kui teie antud viimane e-posti aadress ei ole kehtiv või ei saa muudel põhjustel teateid vastu võtta. Antud Privaatsuspoliitika parandus või täiendus võib lubada olulisi muudatusi selles, kuidas me kasutame ja jagame teie poolt meile ka enne antud muudatust saadetud  isiklikke andmeid. Kui te ei nõustu antud muudatustega, peate meile sellest teatama (meie määratud viisil) enne muudatusettepaneku jõustumist. Kui te saadate meile sellise teate, siis võime ühe võimalusena ka deaktiveerida teie konto. Palun arvestage, et hoolimata sellest kas te saatsite meile muudatustega mitte nõustumise teate või mitte, kehtib antud Privaatsuspoliitika kõigi isiklike andmete kohta, mida te olete meile usaldanud enne ja pärast muudatuste sisseviimist.

K8.  Kuidas kasutada interneti targalt ja turvaliselt?
V8. Interneti turvalisus
See on suurepärane koht nii uutele kui ka juba kogenud interneti kasutajatele, kust leida teavet ja meeldetuletusi interneti turvalise kasutamise kohta. Tänu NordenBladet OÜ veebisaidi avatud iseloomule, oleme teadlikud sellest, et kasutajakontosid võivad ohustada petturid, viirused ja nuhkvara. Õnneks saavad kasutajad lihtsate vahenditega kaasa aidata oma kontode ja identiteedi kaitsmisele.

Selleks soovitame järgmiseid turvalisust suurendavaid tegutsemisviise:

1) Hoia oma paroole enda teada, ärge avaldage neid kellelegi, ka mitte parimale sõbrale! Meie ei küsi neid teilt kunagi ja seda ei tohiks ka teised teha.

2) Vesteldes ja e-kirju saates kasutage ainult oma kasutajanime või aliast! Ärge avaldage isiklikku informatsiooni, nagu nimi, aadress või telefoninumber.

3) Ärge jagage pilte endast, oma perest ja kodust oma võrgututtavatele.

4) Alati kustutage tundmatult e-posti aadressilt saadetud e-kirjad ilma manuseid avamata. Neis võivad sisalduda ohtlikud viirused.

5) Kui keegi kirjutab teile midagi õelat või ebamugavust tekitavat, siis ärge vastake sellele. Lihtsalt logige välja ja teatage sellest teenusepakkujale. Kui olete alaealine, teavitage sellest oma vanemaid.

Arvestage, et ükski asi, mida te võrgus, ka e-kirjades, kirjutate ei ole täielikult teiste eest kaitstud. Olge ettevaatlikud selles, mida te kirjutate ja kellele enda kohta teavet avaldate. Kõik inimesed, keda te võrgus kohtate ei pruugi olla nii kenad, toredad ja usaldusväärsed, nagu algul võivad tunduda. Ärge kunagi plaanige mõne „võrgusõbraga“ omavahel kohtuda. Kui teil tekib kellegi suhtes kahtlusi, paluge alati abi; kui te ei ole kindlad, siis logige oma kontost lihtsalt välja. Te võite alati hiljem uuesti sisse logida.

K9.  Milliseid fotosid ja pilte saab üles laadida?
V9. NordenBladet OÜ veebisaitidel üles laetud fotod ja pildid ei tohi sisaldada alastust, roppusi, kujutada seksuaalakti, olla kellelegi solvavad või muul moel hea tavaga vastuolus. Erandiks võivad olla, teatud tingimustel, karikatuurid/koomiksid, teaduslikud illustratsioonid või kunstiteosed. On keelatud üles laadida fotosid, pilte, karikatuure/koomikseid ja kunstiteoseid, mille levitamiseks teil ei ole õigusi. See kehtib ka avaliku elu tegelaste fotode kohta.

Me eemaldame kõik pildid, mis on vastuolus Eesti seadustega, sisaldavad (laste)pornograafiat või millele teil puuduvad kasutusõigused. Kasutajaprofiilid, mis sisaldavad selliseid pilte kustutatakse ilma eelneva hoiatuseta jäädavalt.

Meie tingimustega vastuolus olevatest piltidest teavitamiseks pöörduge palun meie poole e-posti aadressil: info@nordenbladet.com. Võtame arvesse kõiki teavitusi meie veebisaitidele üles laetud ja tingimustega vastuolus olevate piltide kohta. Kui te olete teada andnud kindlast materjalist ja see on veel nähtav mõne tööpäeva järel, on tõenäoline, et see ei leitud olevat vastuolus meie tingimustega. Kui keegi kasutab teie poolt üles laetud materjali, soovitame pöörduda otse selle isiku poole, kes neid kasutab. Kui materjal ei ole vastuolus meie tingimustega ja teil ei ole sellele autoriõigust, ei saa me antud materjali eemaldada.

Märkused:
Teavitamiseks meie veebisaidile üles laetud materjalidest, mille autoriõigused kuuluvad teile, tutvuge palun meie Kasutajatingimustega.

Juhul kui meie saidil üles laetud videote või muude materjalide allikateks on teised veebilehed, on teil vaja kuritarvitamisest teavitada algallikat.

Kui keegi kasutab teie nime ja fotot enda teiena esitamiseks, pöörduge palun meie poole e-posti aadressil: info@nordenbladet.com.

Palun olge ettevaatlikud! Palume veebisaidile mitte üles laadida pilte või videosid, mida te ei soovi, et teised näevad või kopeerivad.

K10. Kuidas sisse anda avaldust identiteedi varguse kohta?
V10. Identiteedi varguse avalduse esitamiseks peate te tõestama, et olete see isik, kelle identiteeti on kuritarvitatud. Identiteedi varguseks loetakse olukorda kus on kasutatud teie ametlikku nime vms ilma teie loata ja te olete üheselt äratuntav. Avalduse palume saata meie e- posti aadressile: info@nordenbladet.com

Palun arvestage, et me ei võta meetmeid kasutusele järgmistel asjaoludel:
1) Kui te ei lisa oma avaldusele koopiat kehtivast pildiga isikut tõendavast dokumendist (näiteks: passist, ID kaardist, autojuhilubadest).
2) Kui te esitate avalduse kellegi teise eest (sõber, sugulane, tuntud isik jms)
3) Teie avalduse menetlemise kiirendamiseks on vajalik, et selles sisalduks:

  1. Teie ametlik nimi.
  2. Teie ametlik e- posti aadress.
  3. Teie profiili nimi (kui teil on see olemas).
  4. Teie profiili URL.
  5. Teie kasutajanimi.
  6. Teid esindava profiili esilehe URL.
  7. Igasugune teie taotlust toetav lisanformatsioon.