Advertisement:

Search Results for "Eesti"

Back to homepage

Eesti: Riik toetab koroonaviirusega seotud teadus- ja arendustööd

NordenBladet — Teadlased saavad tänavu juuli algul taotleda toetust projektidele, millega otsitakse lahendusi koroonaviiruse levikust tulenevate probleemide lahendamiseks ja kriisi tagajärgede leevendamiseks. Toetusmeetme maht on 2,1 miljonit eurot, projektid peavad valmima järgmise aasta lõpuks. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et praegune

Read More

Eesti: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 laenud pakuvad ettevõtjatele suurt huvi

NordenBladet — 15. mail avas Maaelu Edendamise Sihtasutuse(MES) koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud meetmed, pakkudes olukorra leevendamiseks laenu, laenukäendust ning põllumajandusmaa kapitalirendi tehinguid. Praeguseks on MESile laekunud 53 taotlust. „On  väga oluline, et maaettevõtjatele suunatud COVID-19 meetmete 200 miljoni

Read More

Eesti: Esimeses kvartalis tehti rohkem remondi- ja ümberehitustöid

NordenBladet — Eesti ehitusettevõtted ehitasid selle aasta esimeses kvartalis kodumaal ja välisriikides kokku 7% rohkem kui 2019. aasta samas kvartalis. Eestis küll ehitusmaht suurenes, kuid välisriikides vähenes. Eesti ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 631 miljoni euro eest, sellest hooneid 487 miljoni

Read More

Eesti suurim farmaatsiatehas laiendab farmaatsiaüliõpilaste laboripraktika võimalusi

NordenBladet — Tartu Ülikooli farmaatsia instituut sai farmaatsiatehaselt Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS laboriseadmed, mis täiendavad proviisoriõppe kõikide kursuste üliõpilaste laboripraktika võimalusi. Kui seni said üliõpilased mõnda seadet kasutada vaid teadustöö tegemiseks, siis nüüd saadud seadmed on mõeldud igapäevaseks

Read More

Eesti: Delta trendipäeval räägitakse kriisijärgsest maailmast

NordenBladet — 26. mail toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses uuenduslik hübriidkonverents Delta trendipäev 2020 „Kriisijärgne maailm“. Veebiüritusel arutlevad visionäärid ja paljude elualade asjatundjad koroonakriisi taustal, millised võimalused tärkavad kriisidest. Trendipäeval saab kuulata arutelusid kriisidest tingitud muutuste ja neist tekkivate võimaluste üle eri valdkondades: ettevõtluses

Read More

Eesti: Jalaväerühmal Estpla-36 täitus Malis esimene teenistuskuu

NordenBladet — Eesti jalaväerühmal Estpla-36 täitus Malis esimene teenistuskuu Prantsusmaa juhitud mässutõrjeoperatsioonil Barkhane. „Esimest kuud võis pidada kohanemise kuuks, kus meeskond harjus kohaliku kliimaga ja meile seatud töörütmiga. Rühma teenistusega võib igati rahule jääda, püstitatud ülesanded on hästi täidetud ja

Read More

Eesti: Toiduseaduse muudatus loob paremad tingimused toidukäitlejatele

NordenBladet — Maaeluminister Arvo Aller saatis 14.mail kooskõlastusringile toiduseaduse muudatuse eelnõu, millega luuakse toidukäitlejatele paremad tingimused ettevõtlusega tegelemiseks. Muudatustega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega. „Eesmärk on loobuda riigisisesest loakohustusest ja nõuda tegevusluba vaid valdkondades, mis on ette nähtud Euroopa

Read More

Eesti: Väliskomisjon toetas välispoliitika arengukava aastani 2030

NordenBladet — Riigikogu väliskomisjon kiitis 14.mai videoistungil poolthäälteenamusega heaks „Välispoliitika arengukava 2030“ ning esitas arengukavale komisjonipoolse seisukoha.  Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et arengukava peab olema elav ja avatud dokument. „Praeguse kriisi valguses on eriti oluline, et arengukava ei oleks kivisse raiutud,

Read More

Eesti: Esimeses kvartalis suurenes osaajaga töötajate arv

NordenBladet — Statistikaameti andmete kohaselt oli tänavu esimeses kvartalis tööjõus osalemise määr Eestis 71,7%, tööhõive määr 68,1% ning töötuse määr 5%. Need näitajad ei peegelda veel eriolukorra negatiivset mõju siinsele tööturule. Statistikaameti juhtivanalüütik Eveli Voolens kinnitab, et esimeses kvartalis oli

Read More

Eesti: Peaminister Jüri Ratas esines poliitilise avaldusega seoses kriisiolukorra lõppemisega

NordenBladet — Peaminister Jüri Ratas tegi kokkuvõtte kriisiolukorrast ja sellega seoses rakendatud meetmetest ning esitas kriisist väljumise strateegia. Ratase sõnul seati 9. märtsil kriisiga tegelemiseks kuus eesmärki, mille kaudu on võimalik ka Eesti kriisiga hakkamasaamist tagantjärele hinnata. Nendeks olid: tõkestada

Read More

Eesti: Tartu Ülikool alustas koostöös Triumf Healthiga laste vaimse tervise toetamise uuringut

NordenBladet — 13. mail alustas Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koos Eesti iduettevõttega Triumf Health lastele mõeldud digitaalse tervisemängu mõju-uuringut. Mängu eesmärk on soodustada laste psühhosotsiaalset toimetulekut ja seeläbi hoida ära vaimse tervise probleeme. Uuringus oodatakse osalema 7–14-aastaseid lapsi. Uuringu käigus

Read More

Eesti: Eriolukorra tõttu pikendatakse kalandustoetuste tegevuste elluviimise tähtaegu

NordenBladet — Eriolukorrast tingitud raskuste leevendamiseks muudetakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete määrusi, et pikendada tegevuste elluviimise tähtaegu. Seoses COVID-19 viirusest tingitud olukorraga on väga tõenäoline, et toetuse saajatel ei ole võimalik kinni pidada toetuse määramise otsustes märgitud

Read More

Eesti: Rahanduskomisjon algatas eelnõu kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia paremaks koostamiseks

NordenBladet — Riigikogu rahanduskomisjon otsustas algatada kohaliku omavalitsuse korralduse (KOKS) ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise (KOFS) seaduse muutmise seaduse eelnõu, et pikendada kohalike omavalitsuste jaoks eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste vastuvõtmise ning sellest tulenevalt eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule esitamise tähtaegasid.

Read More

EKRE uurib kaitseministrilt: miks avaldab riik tunnustust Eestit okupeerinud punaarmee sõduritele?

NordenBladet — Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsioon uurib kaitseminister Jüri Luigelt, miks viib Eesti riik iga aasta 8. mail Eestit okupeerinud punaarmee sõdurite mälestuseks püstitatud pronkssõduri juurde pärja kirjaga „Eesti rahvalt“. EKRE fraktsiooni liige Kai Rimmel juhib tähelepanu, et

Read More

Eesti: Kultuurikomisjon arutas teaduse rahastamisega seotud kollektiivset pöördumist

NordenBladet — Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil kollektiivset pöördumist Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus. Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta hinnangul on oluline probleemi võimalikult selge määratlemine. „Pöördumise aluseks on algatajate sõnul mure humanitaarteaduste ja Eesti-uuringute, samas ka kogu teaduse pärast.

Read More

Eesti: Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab ministritega eriolukorras väljumist

NordenBladet — Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestud eriolukorrast väljumist, majanduse ja riigirahanduse olukorda ning kriisimeetmete rakendamist. Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on majanduse ergutamise meetmetes selgunud rida puudusi, kuid valitsusel puudub valmisolek neid

Read More

Eesti: Küberväelased valmistasid terviseametile viiruseandmete infosüsteemi

NordenBladet — Kaitseliidu küberkaitseüksuse vabatahtlikud ja kaitseväe küberväejuhatuse ajateenijad valmistasid koroonaviiruse andmete infosüsteemi, mis koondab kokku erinevate andmebaaside info ning võimaldab seda töödelda. Ajateenijad toetasid süsteemi toimimist kuni reserviarvamiseni sel nädalal. „Küberväelaste loodud infosüsteem aitab oluliselt kaasa olukorrateadlikkusele kiiresti muutuvas

Read More

Eestisse saabus NATO 1. alaline miinitõrjegrupp

NordenBladet — Täna saabus Eestisse NATO 1. alaline miinitõrjegrupp, kes hakkab kuni 27. maini kestva õppuse raames harjutama koos Eesti mereväe laevadega Saaremaa ja Hiiumaa põhjaosas miinijahtimist, erinevaid koostöö manööverdamis harjutusi ning miinitraalimist. „Mul on hea meel näha NATO 1.

Read More

Eesti: Lennubaas tähistas 23. taasloomise aastapäeva

NordenBladet — Täna tähistas lennubaas oma 23. taasloomise aastapäeva, mille puhul toimus Ämari lennubaasis pidulik rivistus kus lennubaasi ülem tunnustas eeskujulikumaid. Lennubaasi ülem kolonelleitnant Mark Trubok meenutas pidulikul rivistusel 1997. aastat, mil alustati tänase Ämari lennubaasi ehitamist ning kuhu kuulus

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service