Reklaam:

Tag "sotsiaalministeerium"

Back to homepage

Minister Iva: sotsiaaltöötajal on üha tähtsam roll inimesele parima abi leidmisel + Parimad sotsiaaltöötajad 2017

NordenBladet — Sotsiaaltöötaja on perekonna kõrval kõige olulisem tugi inimeste toimetulekuraskuste ennetamisel, leevendamisel ja vähendamisel, ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 20. märtsil toimuval rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeva pidulikul tunnustusüritusel.  „Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt pakutava abi

Read More

Omavalitsused saavad taas taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

NordenBladet — Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega 11.aprillil avatakse järgmine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muudavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks. “Kohalikel omavalitsustel on esmatähtis ülesanne hoolitseda

Read More

OECD tunnustatud laboriuuringuid saab edaspidi tellida ka Eestist

NordenBladet — Eesti sai Balti riikidest esimesena OECD heakskiidu siinsele hea laboritava tegevuskavale, mis tähendab, et sellega liitunud laborites saadud mittekliiniliste ohutusuuringute andmeid peavad tunnustama kõik OECD liikmesriigid. Hea laboritava tegevuskavaga liitumiseks tuleb esitada taotlus Eesti Akrediteerimiskeskusele.   „Eesti hea laboritava

Read More

Uuring: Tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

NordenBladet — Eesti täiskasvanud elanikest suitsetas 2016. aastal 22%. Meeste suitsetamine on viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud, kuid naiste suitsetamine jäänud ligikaudu samale tasemele. Riiklik tubakapoliitika on aidanud viia suitsetajate osakaalu alla Euroopa Liidu keskmise. Eesti elanikud toetavad piirangutega tubakapoliitikat,

Read More

Puudega inimeste poliitikale plaanitakse uuenduskuuri

NordenBladet — Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel (29. märts 2018) arutati erinevate huvigruppidega puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamise võimalusi. Aasta lõpuks plaanib ministeerium esitada Vabariigi Valitsusele konkreetsed ettepanekud, kuidas kohandada erivajadustega inimeste hoolekandepoliitikat.  „Inimeste ootused sotsiaalkaitsele on muutunud: tugiteenused peavad

Read More

Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

NordenBladet — Valitsus kiitis 29. märtsi istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervisealast ebavõrdsust erinevate rahvastikugruppide vahel. Sotsiaalministeeriumi tervisala asekantsler Maris Jesse sõnul

Read More

Haiglavõrgu haiglate loetellu lisatakse Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

NordenBladet — Vabariigi Valitsus kiitis heaks haiglavõrgu arengukava määruse muudatused, millega lisatakse haiglavõrgu haiglate loetellu sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. Haigla lisamine loetellu parandab oluliselt taastusravi teenuste kättesaadavust riiklikus haiglavõrgus.  „Haapsalu taastusravihaiglas on tipptehnoloogilised võimalused väga heal tasemel taastusraviks. Lisaks ravitööle

Read More

Riik asub vähendama soolist palgalõhet avalikus sektoris

NordenBladet — 2.aprillil, võrdse palga päeval saatis sotsiaalministeerium kooskõlastusringile soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatused, millega luuakse senisest mugavamad lahendused soolise palgalõhe vähendamiseks. Eelnõu eesmärk on aidata tööandjatel senisest efektiivsemalt ja mugavamate lahendustega naistele ja meestele makstavaid tasusid analüüsida. Lisaks antakse

Read More

2018. aastal on Eestis miinimumpalk 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot

NordenBladet — Valitsus kinnitas möödunud aasta 21. detsembri istungil käesoleva aasta alampalgaks 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. Alampalk on 2018. aastal esmakordselt terves ulatuses maksuvaba. Alampalga tõus tugineb Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel 26. oktoobril

Read More

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel: Perearstide ja -õdede roll tervisesüsteemis suureneb

NordenBladet — Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks, tehakse ettepanek pereõdede rolli tugevdamiseks ning analüüsitakse võimalusi tervisekeskuste töökorralduse reguleerimiseks. Muudatuste eesmärk on parandada esmatasandi terviseteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. „Esmatasandi

Read More

Tööandjad saavad täna viimast päeva kandideerida peresõbraliku tööandja programmi

NordenBladet — 31. jaanuarini on tööandjatel võimalik kandideerida peresõbraliku tööandja programmi. Kandideerimiseks tuleb täita ja esitada kandideerimisankeet, mis on kättesaadav tööelu portaalis. Programmi pääsejad selguvad juba veebruari lõpuks. „Peresõbraliku tööandja programmis osalemisega saavad tööandjad näidata, et nad arvestavad töötajate soovide

Read More

Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamiseks laekus 30 taotlust

NordenBladet — Erihoolekande teenusekohtade kaasajastamise II voorus esitati sotsiaalministeeriumile õigeaegselt 30 taotlust: kolm taotlust teenusekohtade reorganiseerimiseks ning 27 taotlust uute kohtade loomiseks. Taotlusi sai esitada 24. jaanuarini. „Erihoolekande kaasajastamisega loome psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning

Read More

Endiselt saab esitada TAOTLUSI projektidele, millega luuakse psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused

NordenBladet — Kuni 24. jaanuarini 2018 saab esitada taotlusi projektidele, millega luuakse psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Algavas taotlusvoorus toetatakse senisest enam uute, kogukonna algatusel loodud paindlike teenuste pakkumist. Uuenduskuuri läbivad nii Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu

Read More

Sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsub isasid vanemapuhkust kasutama

NordenBladet — Vaid üheksa protsenti vanemahüvitise saajatest on praegu isad. 28.novembril alanud sotsiaalkampaania „Kasvage koos“ kutsubki isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest. Televisioonis, raadios, sotsiaalmeedias ja tänavatel levivates reklaamides esinevad ja jutustavad oma kooskasvamise loo isad

Read More

Riik toetab uuest aastast lapsehoiukohtade loomist

NordenBladet — Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva saatis (29.nov.) kooskõlastusringile määruse eelnõu, mille alusel toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni 7-aastastele lastele. 2018. aasta alguses avanevaks teiseks taotlusvooruks on Euroopa Sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot.  „Uued lapsehoiukohad aitavad vanematel tööle naasta või

Read More

Tulekul on SUUR MUUDATUS pensionisüsteemis – pensioniiga tõuseb ja muutub pensioni arvutamise kord

NordenBladet — Sotsiaalministeerium saatis esimesele kooskõlastusringile pensionireformi eelnõu, millega on plaanis muuta pension paindlikumaks, muuda pensioni arvutamise valemit ning siduda alates 2027. aastast pensioniiga keskmise oodatava elueaga. Muudatused pensionivalemis ei puuduta praegusi vanaduspensionäre ega juba kogutud kindlustusosakuid, paindlikku pensionit saavad

Read More

Riik liigub noortegarantii tugisüsteemi loomisega edasi

NordenBladet — Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas 30.novembri valitsuse istungil uut noortegarantii tugisüsteemi ning valitsuse liikmed kiitsid selle põhimõtted heaks. Loodav süsteem võimaldab kohalikul omavalitsusel pakkuda 16–26-aastastele noortele tuge naasta tööturule ja haridusellu. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on vähendada mittetöötavate

Read More

Kaia Iva: Puudega inimesed peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib + Eesti puuetega inimeste statistika

NordenBladet — 3. detsembril tähistas maailm rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et puudega inimesed, keda Eestis on üle 149 000, peavad saama elada nii iseseisvat elu, kui igaüks ise vajab ja soovib – ühiskonna roll on luua selleks

Read More

Riik tõhustab võitlust HIV epideemia pidurdamiseks

NordenBladet — Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitab täna, üleilmsel AIDSi vastu võitlemise päeval, valitsusele kinnitamiseks sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud riikliku HIV tegevuskava aastani 2025, millega riik plaanib astuda jõulisi samme HIV epideemia peatamiseks.  „AIDSi ohvrite mälestuspäev

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2018 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service


blog.tr.ee