Must maagia on nagu nuga lapse käes – Milles siis seisneb musta maagia saladus ja kas see on meile vajalik?

Kristlased mõistavad selle hukka. Samas on keskaegseid musta maagia praktiseerijaid kujutatud mungarüüdes meestena, kes pöördusid palvetes jumala poole ja paastusid. Ravitsejad, maagid, külatargad ja nõiad ei armasta endast rääkida. Ja kui räägivadki, siis sellest, et musta maagiaga tegelemine on väga ohtlik, samal ajal väga ligitõmbav. Milles siis seisneb musta maagia saladus ja kas see on meile vajalik?

Saatana käsilased?
Legend pajatab, et iidsetel aegadel, enne taevariigi vastasseisu, sõbrustasid kõige andekamad ja uhkemad inglivägede esindajad inimkonna helgemate peadega, avaldades neile loodusjõudude ja hauataguse maailma juhtimise saladusi. Seejärel tõstis rühm ingleid jumala vastu mässu, nad said lüüa ning heideti taevariigist välja. Neist said kurjad deemonid ja pahad vaimud. Kuid paljud mustad maagid on deemonite ja kurjade vaimudega jätkuvalt heades suhetes — nad ei öelnud oma vanadest sõpradest lahti vaid seetõttu, et neid paradiislikust taevariigist põrgusse kihutati.

Mitmed mustad maagid on nendega lepingulistes suhetes — kuni maag elab selles ilmas lihast ja luust inimesena, kuuletub deemon talle ja teenib teda. Kui ta aga peale surma enda füüsilisest kehast lahkub, kuulub ta hing deemonile ning ta asub oma võlgu tasuma. Midagi hirmsat musta maagi harrastajad selles ei näe, nende jaoks on põrgu ainult üks paljudest maailmadest, millel on ka omad võlud. Tõelised musta maagia valgustatud nägijad ei vaidlusta kristliku kiriku õpetust. Nad on veendunud, et jumal oli ammu enne religiooni tekkimist ning jääb ka peale selle kadumist, sest ajad muutuvad ja jumalakummardamise viisid ühes nendega.

Mida kujutab endast must maagia?
Tavamõistes nimetatakse “mustaks” selliseid maagilisi riitusi, mille eesmärgiks on teiste kahjustamine. Kuid õpetlased-esoteerikud nimetavad mustaks maagiaks teadmiste kompleksi, mis võimaldab nii enda siseenergia kui ka looduslike energiate — vee, maa, õhu ja tule kasutamist ellujäämiseks äärmuslikes olukordades: põua ja ikalduse ajal, vaenlaste keskel ja täielikus üksinduses, epideemiate ja katastroofide tingimustes. Must maagia pole iseenesest halb ega hea, vaid ohtlik, nagu terav nuga väikese lapse käes. Halb maine on mustal maagial seetõttu, et nende teadmiste abil on võimalik kurja teha. Valge maagia sellega ei tegele, kuid just sellepärast peavad paljud seda piiratud teaduseks — sellega võib ravida ja edu ligi tõmmata, kuid ära kaetada, needa või endasse armuma panna valge maagia ei luba.

Millega see tegeleb?
Must maagia tegeleb demonoloogiaga — saatana ja tema teenrite tundmaõppimisega. Ei põlata ka nekromantiat — maagid kutsuvad välja surnute vaime ja küsivad neilt nõu, lisaks püüavad nad luua zombie´sid nii elavatest kui surnutest. Must maagia tegeleb teiste inimeste allutamisega: näiteks armastuse äratamise või kustutamisega, seksuaalse iha tekitamisega või igasuguse kire hävitamisega. Mustad maagid vaatavad tulevikku veepeeglilt ja tuleleekidest, ravivad taimede ja loitsudega haigusi, saadavad oma vaenlastele õnnetusi ja tõbesid, neavad ja kaetavad ning on võimelised esile kutsuma loodusõnnetusi — tormi, üleujutusi ning arvuga “13” manipuleerides isegi maavärinaid.

Mida must maagia ei suuda?
Levinud on veendumus, et mustad maagid ei suuda teha ega korrata imesid, mida tegi Jeesus Kristus. Nad ei suuda vaigistada tuuli ega tormilainetust, sundida vett voolusängi tagasi pöörduma, kustutada kahjutuld. Nad ei oska ravida käte pealepanemisega. Nende jaoks jääb kättesaamatuks loomemaagia — must maag ei suuda teha imesid, näiteks enda füüsilises kehas lennata või toita suurt rahvahulka peotäie kalaga. Must maag võib luua kala illusiooni, kuid seda söönud inimesel on poole tunni pärast jälle kõht tühi. Ta ei suuda muuta sündmuste käiku paremuse poole, peatada või kiirendada ajakulgu ega vaesust rikkuseks pöörata, kuigi ta käib rahaga osavalt ringi ning võib kerge vaevaga ruletilauas võita.

Must maag, nõid ja kuri nõid
Kõik nad tegelevad musta maagiaga, kuid nende eesmärgid ja võimalused on erinevad.

Must maag
Must maag püüab inimesi enda võimu alla saada, inimeste ja looduse üle valitseda ning jumalaga võrdseks saada. Samas kohtab neid harva, sest nad tegelevad oma harrastustega salaja, seda nende endi huvides. Vahel püüavad mustad maagid salateadustes, äris või poliitikas edu saavutada, tegutsedes vahendajate ja abiliste kaudu, kes on nende käes nagu hüpiknukud. Nad valdavad täiuslikult maagilisi rituaale ning saavutavad alati soovitud tulemused. Tallinnas ega Riias tõelisi musti maage pole.

Nõid
Nõiad kasutavad musta maagia rituaale enamasti materiaalsete hüvede saamiseks, uudishimust või soovist kätte maksta. Nad ei valda loitse ja vannutusi nii hästi kui maagid ega ole oma töös kaugeltki nii edukad. Nõiad jagunevad valgeteks, hallideks ja kurjadeks. Valged nõiad ainult aitavad inimesi ega põhjusta kellelegi meelega halba. Neid eristab teistest nõidadest ka see, et nad ei tegele needmise ega armastuse äratamisega. Hallid nõiad sooritavad tasu eest nii häid kui halbu tegusid. Üks taolistest nõidadest, Riia lähedal elav noor daam, ravis kord 38-aastase naise psoriaasist terveks. Tänulik patsient saatis tema juurde enda sõbratari, kes kannatas peale lahutust depressiooni all ning palus nõial tema endine mees uuest naisest lahutada. Nõid keeldus, öeldes: “Ma olen valge nõid ega tee kellelegi halba.” Kuid niipea, kui jutt läks tuhandele eurole, mida abivajaja oli nõus maksma, sooritas ta kähku oma rituaalid ja lõhkus igasuguste süümepiinadeta vastse paari abielu.

Kuri nõid
Omaette kategooria on kurjad nõiad. Nad on kas juba sündides halva iseloomuga või eluraskustes kibestunud. Enamasti kasutavad nad musta maagiat selleks, et oma viha tervele inimkonnale valada. Erinevalt tavalisest nõiast kasutab see nõid oma töös ainult maagilisi vahendeid, mis võimaldavad kurja teha — isegi siis, kui ta kedagi ravib või needusest vabastab. Vaba aega sisustab ta lähikondsete elu rikkumisega, kusjuures tal on täiesti ükskõik, kui palju inimesi tema nõiatempude pärast kannatab. Margaritast sai Bulgakovi romaanis “Meister ja Margarita” kuri nõid täiesti arusaadaval põhjusel — ta soovis kätte maksta armastatu eest, keda kirjanduskriitikud ülekohtuselt tümitasid. Hävitades raevus ja kättemaksuihas kriitikute korteri, ei hoolinud ta tüüpilise kurja nõiana neist, kelle korterid samuti veega üle ujutati.

Väidetavalt jalutab Jurmalas üks küllaltki tuntud Läti nõid, kes suviti pillub kõige kenamate eramajade ette ärasõnatud nõelu. “Miks, pagana päralt, nad nii hästi elama peavad ja endale ilusaid maju ehitavad! Las neil minna ka kehvasti!” on see nõid kord ka valjult käratanud ning sellega vahele jäänud. Pole midagi imestada, et rahvas kurje nõidu ei salli.

Valged ja mustad maagid

Valge maag kinnitab, et ta on oma väe saanud jumalalt. Must maag ammutab väge enda sisemistest reservidest, loodusjõududest või imeb seda teistelt inimestelt. Valge maag, kes suudab käte pealepanemisega ravida, oskab täielikult hävitada haiguste, needuse ja kaetamise negatiivse energia. Must maag on sunnitud ne
gatiivsuse enesesse võtma ja püüab sellest hiljem vabaneda, et tema enda tervis kahjustada ei saaks. Valge maagi või ravitseja võimed avalduvad ainult teiste inimeste juuresolekul, seetõttu peab ta elama inimeste keskel. See ravitseja püüab neid aidata ka siis, kui tema patsiendid ei suuda talle maksta. Lootes Jeesus Kristuse abile, külastavad valged maagid sageli kirikut ja püüavad järgida kiriku õpetust. Must maag või nõid sooritab maagilisi rituaale üksinduses, kui tahab, järgib kristlikku moraali, kui ei taha, siis ei hooli sellest — tema elus ja töös pole Jumalal kohta.

Võim surnute üle

Asugem nüüd musta maagia peateema juurde. Alustame nekromantiast — kõige mõistatuslikumast ning mitmeti tõlgendatavast musta maagia valdkonnast. Vanas Kreekas tähendas nekromantia surnutega ennustamist, ent sellel sõnal on veel teinegi tähendus. Maagiliste uskumuste järgi lahkub inimese füüsilise surma järel hing tema kehast. Kuid organismi rakkudes säilivad mälestused sellest, kes kehas varem elas — midagi videosalvestuse sarnast inimese lapsepõlvest, noorusest, aga ka mõningaid tema teadmisi ja oskusi. Võimas must maag on suuteline surnukehasse teise elusolendi elujõudu viima. Tulemuseks on elav surnu — zombie, kes ei tunne valu ja kes liigub nagu automaat, aeg-ajalt võivad tema peas vilksatada keha varem asustanud inimese mälestused. Traditsiooniliselt on selliseid elavaid surnuid loonud voodoo-nõiad ning kasutanud neid tööl suhkrurooistandustes.

Tänapäevases maailmas pole sellist liikuvat surnut kellelegi vaja. Kasulikum on elav zombie — ajutiselt eemaldatud hingega inimene. Tegemist pole hüpnoosiga — hüpnoosiseisundis lülitub välja ainult teadvus, hing jääb alles. Hüpnotiseeritud inimene ei tee midagi sellist, mida ta teadvusel olles ei teeks — ta ei teeks lihasele lapsele viga ega viskaks teda aknast välja. Zombie´stunud inimene on võimeline kõige hullemateks kuritegudeks. Elavaid zombie´sid kasutavad laialdaselt eriteenistused. Näiteks programmeeritakse salaagente, et nad peale koodlausungi saamist enesetapu sooritaksid — öeldakse neile näiteks telefonis mingi absurdne lause: “Kuuvalgel ööl pole suslikutel isu.” Absurdne on see seetõttu, et kodeeritud agent ei tohi seda lauset enneaegu juhuslikult kuulda.

Surma või haiguse esilekutsumine
Õelus ja vihkamine teevad inimestele tõelist kahju. Kui sa kedagi ei salli, ütle talle seda valjusti ja kohe tõuseb tal vererõhk ning seedimine saab pikaks ajaks rikutud. Ent kui sa oled inimese vastu ükskõikne, võid teda ükskõik kui palju kiruda või vanduda — temaga ei juhtu midagi, sest sa ei vihka teda. Musta maagiat praktiseeriv nõid suudab vihkamist vastavalt tellimusele koguda ja suunata.

…30-aastasele Inarale tõi üks tema alluvatest sünnipäevakingiks Diori ihupiima. Kuu aega hiljem tekkisid tal astmahood. Allergoloogi poole pöördumisest polnud mingit abi. Inara läks abi otsima ravitsejalt, kes palus tal kingituse näha tuua ja ütles siis, milles asi: näis, et kaval töökaaslane oli nõia nõuandel ihupiima mingit maagilist ainet seganud. Astmast ja needusest vabanemiseks kulus Inaral terve aasta, vahepeal hõivas tema kolleeg vabanenud projektijuhi koha telesaates.

Üsna tihti kasutavad lihtsamaid surma ja haiguste pealepanemisi isehakanud asjaarmastajad, kes on vastavat kirjandust lugenud. Vaenlastest nimekirja koostamise ja nende hävitamisplaanidega ei maksa kiirustada — mõtle, kas see teeks sind õnnelikumaks, kas oleksid valmis sellist koormat enda hingele võtma? Paljudel maagilistel talitustel on kombeks kahekordse jõuga oma kasutaja vastu pöörata, niipea kui ta kahjustava nõidumisega tegelemise lõpetab.

Armunõidused
Kõik nõiad ja ravitsejad kinnitavad nagu ühest suust — kirge äratada ja äraläinud mehi tagasi tuua saab ainult siis, kui need inimesed ise on seesmiselt valmis armastuse kutsele järgnema. Kuid oma olemuselt jääb seegi tegu vägivallaks — sunnitakse ju sel moel kedagi oma tunnetega võitlema. Igasugune vaba tahte survestamine on must maagia. Seepärast tegelevad kõik, kes armastust äratada püüavad, musta maagiaga. Kui oled mõelnud eneseabiõpiku abil armunõidust proovida, arvesta sellega, et sind ennast tõmbab äranõiutu poole samasuguse jõuga kui teda sinu poole. Et sellisele veetlusele vastu panna, pead olema väga tark nõid.

Seks, armastus ja must maagia
Musta maagia riituste juures kasutatakse traditsiooniliselt seksi. Seksil on väestav toime — kui maag või nõid tahab jõudu koguda, tegeleb ta aktiivselt seksiga. Mingit armastust, rõõmu või naudingut ta sealjuures ei tunne. Musta maagiaga innukalt tegelevad naised pole pahatihti võimelised lapsi saama, sest musta väe olemuseks on hävitamine, mitte loomine.

…33-aastane Tiina tegeleb loitsimise ja ravitsemisega. Esimest korda oli ta seksuaalvahekorras 18-aastasena kalmistul, toimetades üht maagilist riitust. Tal oli väga valus, vastik ja ebamugav. 25-aastasena abiellus ta noore ja sümpaatse advokaadiga. Ta ei saanud temaga olles kordagi orgasmi, unistas lapsest, kuid nelja esimese aasta ei jooksul ei õnnestunud tal rasestuda, hiljem järgnes kolm katkenud rasedust. Tema sugulased ja sõbrannad ei suutnud mõista, miks Tiinal nii halvasti läheb, ja imetlesid samal ajal tema vaprust — kohe pärast raseduse katkemist läks ta tööle tagasi.

Mitte keegi ei osanud aimata, et iga nurisünnituse järel tundis Tiina end eufooriliselt. Naine koges erakordset energia juurdevoolu, sest temasse tulvas sündimata lapse energia. Ta peab raseduse katkemisi “tasuks” enda võimete eest — tema sõnutud taimed on aidanud paljudel naistel rasestuda.

Tähelepanu: ohtlik!

Kes musta maagiaga tegelejatest endast tõelist ohtu kujutavad?
Need, keda jälitavad mured ja ebaõnn isiklikus elus.

Mõnedel musta maagia huvilistel puudub empaatia ja kaastunne täielikult ning nad kasutavad lähedasi inimesi enda jõuvarude täiendamiseks, mistõttu nende ohvrid haigestuvad, surevad või lõpetavad oma elu enesetapuga. Kurja nõia jaoks ei ole selles midagi traagilist ega kurba. Nad võivad küll teeselda kurbust, kuid tegelikult nad seda ei tunne. Sellisele inimesele ei tähenda isegi lähisugulased midagi — juhututtavad või kliendid lähevad neile veel vähem korda.

Materiaalselt edutud
Et teisi aidata, tuleb olla arukas ja terve mõtlemisega, millest annavad tunnistust edu ja korralik kodu. Veidrikust ebapraktiline nõid, kes põlgab elumugavusi, korda ja puhtust, teeb sinust samasuguse kummalise eluvõõra veidriku nagu ta ise.

Tähelepanu: ohud tänaval!

Suur osa ravitsejaid kasutavad pahaaimamatult musta maagia vahendeid ning on seetõttu ümbritsevatele ohtlikud.

Mõned hooletud ja kogenematud nõiad võivad tööpäeva jooksul kogunenud negatiivse energia maha laadida üksk&otild
e;ik kuidas ja kuhu tahes. Kõige lihtsam on seda teha teise inimese juuresolekul. Kõnnid näiteks tänaval ja sinust tormab keegi mööda, müksab, pomiseb rutakalt vabandusi ja tõttab edasi. Kui sul poole tunni pärast hakkab pea valutama, väänad jala välja või jääd õhtuks grippi, tähendab see, et sinu poole paisati negatiivse energia pilv.

Eriti mugav mahalaadimisvõimalus on ühistransport — seal võib ju nügida keda iganes, ilma et see kummaline tunduks. Musta energiat, mis võib põhjustada õnnetusi, migreenihooge, depressiooni ja isegi onkoloogilisi haigusi, saab vältida, kui istuda ühistranspordivahendis jalg üle põlve, ristata käed või kanda käekotis talismani.

Korrektselt töötav professionaalne nõid, kes vabastab needusest või kaetamisest, püüab halvast energiast vabaneda nii, et see ei kahjustaks teisi. Kes mediteerib või palvetab, kes võtab dušši või annab energiajäägid maasse. Hästi tõrjuvad negatiivsust mesi ja taruvaik, seetõttu peavad paljud ravitsejad mesilasi.

Allikas: Ajakiri LilitReklaam:Tippkvaliteediga loodussõbralik Skandinaavia luksuskosmeetika - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service