Tag "teadus"

Back to homepage

Algas konkurss küberkaitsevälja käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

NordenBladet — Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“. Uuringu eesmärk on välja töötada virtuaalne keskkond, milles simuleerida eri kriitilise

Read More

Algas konkurss soolise palgalõhe vähendamise võimalusi käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

NordenBladet — Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Soolise palgalõhe vähendamine“. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Uuringu eesmärk on parandada teadmisi palgalõhe kujunemisest,

Read More

TTÜ insenerid: Eesti liginullenergiahoonetel tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata akende kavandamisele

NordenBladet — Kahe viimase aasta jooksul on TTÜ liginullenergiahoonete uurimisrühm professor Hendrik Volli (hetkel TTÜ õppeprorektori ametis) eestvedamisel otsinud personaalse uurimistoetuse (PUT, ehk riiklik rahastustoetus võimekamatele teadusprojektidele) abil päevavalguse ja päikesekaitse lahendusi liginullenergiahoonetele külmas kliimas. Tulenevalt Euroopa Liidu Energiatõhususe direktiivist

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö: rehabilitatsiooniteenuste süsteem Eestis on killustunud

NordenBladet — 27. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Karin Hanga, kes uuris täisealiste puuetega inimeste rehabilitatsioonivajadusi, inimeste poolt seatud rehabilitatsioonieesmärke ning isikukeskse sotsiaalteenuse osutamise võtme-elemente. Doktoritööst selgus, et kuigi puuetega inimeste probleemid igapäevaeluga toimetulekul on komplekssed, peavad inimesed

Read More

Baltikumi ülikoolid asutasid CERNi koostöögrupi

NordenBladet — Eesti, Läti ja Leedu ülikoolid lõid  28. mail ametlikult Euroopa Tuumauuringute Keskuse (European Center for Nuclear Research, CERN) Baltimaade koostöögrupi (CBG – CERN Baltic Group). Kaheksa Baltimaade teadus- ja arendusasutuse poolt CERNi peakontoris Genfis allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö: alates sajandivahetusest tehakse eesti kirjanduselus revolutsiooni pigem vaikselt ja töiselt

NordenBladet — 12. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Priit Kruus. Tema töö uuris eesti kirjandusrühmitusi ja teisi noorkirjanike kooslusi aastail 1996–2013. Esimest korda on kirjutatud põhjalik teaduslik uurimus neist kirjandusrühmitustest, kes on uue sajandi eesti kirjanduselu tohutul määral

Read More

Tehnikaülikooli magister soovitab Eesti teede kandevõime mõõtmisel võtta kasutusele uus metoodika

NordenBladet — Teede kandevõimet mõõdetakse nii tee ehitamise ajal kui ka valmis teedel. Mida varasemas faasis leitakse vead, seda odavam on nende parandamine. See tähendab, et ebakvaliteetse kihi saab asendada enne järgmise kihi lisamist. Teekonstruktsiooni aluskihtide kandevõimele kehtestatud nõuded on

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris digilõhet arenguriikide koolides

NordenBladet — 22. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant James Sunney Quaicoe, kelle töö keskendus IKT juurutamise raskustele arenguriikide koolides Ghana näitel. Autor uuris tekkivat digilõhet ning sellest tulenevaid väljakutseid just koolides, kus digiõppe ja õpetamise rõhk on funktsionaalsel

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö: verbaalne võimekus mõjutab vanemates klassides matemaatikaoskuste omandamist

NordenBladet — 25. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Kaja Mädamürk, kes uuris matemaatikaoskuste arengu seoseid õpilaste kognitiivsete ja motivatsiooniliste näitajatega. Doktoritöö uuris õpilasi kolmandast üheksanda klassini. Töö tulemused näitasid, et õpilased võivad jõuda sarnase matemaatikateadmiste tasemeni

Read More

HERA (Humanities in the European Research Area) võrgustik otsib osalejaid 23.-26. septembril Slovakkias Smolenices toimuvasse seminari

NordenBladet — HERA (Humanities in the European Research Area) võrgustik otsib osalejaid 23.-26. septembril Slovakkias Smolenices toimuvasse seminari. Ürituse eesmärk on toetada akadeemilisi kontakte ja kogemusevahetust noorte teadlaste vahel ning pakkuda enesearendusvõimalusi praeguse teaduspoliitika seisukohalt tähtsates valdkondades. Seminari töötoad sobivad

Read More

Taotlusvoor lühiajalisteks õppevisiitideks ERC grandi hoidjate juurde ootab huvilisi

NordenBladet — Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Kuni seitse päeva vältava õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks

Read More

Tartu Ülikooli teadlaste koostöös leiti Soomest meteoriidikraater

NordenBladet — Tartu Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Soome Geoloogiakeskuse koostöös tõestasid Jüri Plado, Satu Mertanen, Timmu Kreitsmann, Jouni Lerssi, Jari Nenonen ja Lauri J. Pesonen Kesk-Soomes 2,6 km läbimõõduga kraatri meteoriitse päritolu ning avaldasid oma teadustöö tulemused ajakirjas Meteoritics &

Read More

Eesti Kunstiakadeemias kaitsti loomepõhine doktoritöö Ida-Euroopa animatsioonfilmi eripärast nõukogude perioodil

NordenBladet — Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini erialal kaitses 18. juunil 2018 doktorikraadi Ülo Pikkov väitekirjaga „Anti-Animation: Textures of Eastern European Animated Film“ (Anti-animatsioon. Ida-Euroopa animatsioonfilmi eripära). Anti-animatsiooni all mõistab Pikkov poliitiliselt survestatud, äraspidise tootmisloogikaga animatsiooni. Pikkov tutvustab oma doktoritööd nii: „Vaatamata

Read More

Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö: kiusamise liikidest on küberkiusamise mõju noorte vaimsele heaolule kõige laastavam

NordenBladet — 26. juunil kaitses doktoritööd ühiskonnateaduste instituudi doktorant Lauraliisa Mark, kes uuris suitsidaalsete mõtete ja depressiivsete tunnete levimust Eesti koolinoorte hulgas. Viimase 12 kuu jooksul oli 7.-9. klasside õpilastest suitsiidimõtteid kogenud 13% ja depressiivseid tundeid 26% õpilastest. Maailma Terviseorganisatsiooni

Read More

TTÜ doktoritöö näitab võimalusi, kuidas toota hoonetele sademeveest sooja tarbevett

NordenBladet — Monika Kollo kaitses TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudis hiljuti doktoritöö “Uni- and Bidirectional Stratified Flows in Submerged Openings of Built Environment” (Ühe- ja kahesuunaline stratifitseeritud voolamine konstruktsioonipiirde uputatud avades). Stratifitseeritud voolamine, mis lahtiseletatult tähendab vee või õhu tiheduse

Read More

TTÜ teadlased: tark linn on mitte tehnoloogiline utoopia, vaid kogukondliku arengu mootor

NordenBladet —TTÜ 2017. aasta parimaks teadusartikliks sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas tunnistatud tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi valitsemise uurimisgrupi artikkel arendab edasi targa linna (i.k. smart city) kontseptsiooni valitsemise (governance) ja innovatsiooniuuringute vaatenurgast. Artikli üks autoritest, TTÜ majandusteaduskonna Ragnar Nurkse innovatsiooni ja

Read More

Eesti teadustaristu teekaarti soovitakse lisada 15 taristuobjekti

NordenBladet — Eesti teadusasutused ja ülikoolid soovivad lisada Eesti teadustaristu teekaardi 2018 objektide hulka 15 uut taristut. 4. maiks esitati ettepanekud 7 uue Eesti teadustaristu objekti loomiseks ning 8 rahvusvahelise teadustaristuga liitumiseks. Vahearuanded esitasid kõik 18 senist teadustaristu teekaardi objekti.

Read More

Rahvusvahelisel konverentsil võetakse luubi alla huumor

NordenBladet — Huumor reageerib ühiskonnamuutustele paindlikult, ilustamatult ja kiirelt ning annab ootamatuid sissevaateid probleemkohtadele nagu migratsioon, tsensuur, sallimatus, stereotüpiseerimine jm. Konverentsil käsitletakse aktuaalseid teemasid, mis võiksid kõnetada ka laiemat kuulajaskonda. Iga päev toimuvad avatud loengud, plenaarsessioonid ja vestlusringid päevakajalistel teemadel.

Read More

Algas konkurss Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendaja ning testija leidmiseks

NordenBladet — Eesti Teadusagentuur (ETAg) kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“. Uuringu peamine eesmärk on arendada mereala innovaatilisi

Read More
error:
Copyright © NordenBladet 2008-2018 All Rights Reserved.
Skandinaavia / Põhjamaade uudised ja info eesti keeles.
Scandinavian / Nordic news and info in Estonian.
Nordic News Service


blog.tr.ee